Obrazek?
Úvod Kontakty
S Turem......      02.06.11 - 23:03:53

Po celý školní rok probíhal ve třídě 5.B projekt S TURem tu i zítra budem. Žáci pracovali každý měsíc s určitým tématem, plnili úkoly a výsledky zveřejňovali na webu. Při výběru jednotlivých témat se vycházelo z konceptu trvale udržitelného rozvoje (TUR). Vychovávat k udržitelnému způsobu života znamená nejen se věnovat vzdělávání o přírodě, ale také zabývat se širokou škálou ekologických, ekonomických, sociálních a kulturních témat. Na základě tohoto projektu bylo vybráno 9 zásadních témat s environmentálním rozměrem z různých oblastí lidského života : péče o naše okolí, historie a tradice, biodiverzita, doprava, energie, zemědělství a zeleň, nakupování, odpady, voda, občanská angažovanost. Žáci tato témata vnímali na základě hry - stavěli pro Tury město, získali spoustu informací, přemýšleli, co oni sami mohou udělat pro životní prostředí. Každý žák našel to svoje, hlavně všichni vydrželi do konce a pracovali s nadšením. V projektu jim pomáhalo ekocentrum Podhoubí z Prahy a dokonce pro ně třikrát připravili program. Projekt byl financován z fondů EU a rozhodně byl velmi zdařilý.<< zpět