Obrazek?
Úvod Kontakty
Dramatický kroužek      15.06.15 - 20:42:42DRAMATICKÝ KROUŽEK (M. Mašková)
V tomto školním roce pracovalo v dramatickém kroužku celkem 28 členů (počet rok od roku stoupá). Jednalo se o dívky a chlapce ze 2., 3., 4., 5. a 7. ročníku. Scházeli se každý týden na pravidelných schůzkách, při kterých vymýšleli a nacvičovali program pro svá vystoupení před publikem. Jednalo se o recitační pásma, dramatizaci scének či divadélko. Recitace, mluvené slovo, pohyb, dotváření scénářů a tvorba kulis, to byla hlavní náplň jejich činnosti. S tím, co se naučili, pak vystoupili před veřejností. Svým programem zpříjemnili např. Vítání sv. Martina, rozsvěcení vánočních stromů v Sedlci i v Prčici, Běh naděje. Potěšili klienty LDN v Prčici před Velikonocemi, soutěžili v recitaci na naší škole i v Sedlčanech. Většina členů prožila pohádkovou Noc s Andersenem. Vyvrcholením a tečkou za činností kroužku se stalo vystoupení s názvem Popelka a jiné kratochvíle. Nácvik pohádky Popelka dal všem pořádně zabrat. A tak se nejednou stalo, že se schůzka protáhla. Někdy se nacvičovalo také ráno, před zahájením výuky. Proto patří všem velké díky za celoroční odvedenou práci, za vytrvalost i odvahu vystoupit před publikem. Děti, jste skvělé!!!

<< zpět