Obrazek?
Úvod Kontakty
Prezentace Naše město      03.07.11 - 21:52:07

V rámci hodin informatiky jsme pro žáky připravili soutěž v prezentaci
(program PowerPoint 2007 ) s názvem „NAŠE MĚSTO“. V úterý 7. 6. proběhlo školní kolo, kde žáci 7. – 9. ročníků asi v desetiminutových prezentacích představili naše město Sedlec – Prčice.

Porota tvořená učiteli naší školy měla pak za úkol vybrat devět nejlepších, kteří postoupili do finálového kola. To proběhlo o týden později v Ateliéru Prčice. Soutěžící ve finále: (dvojice i jednotlivci)
A. Dohnalová
T. Chocholoušková
M. Márová
L.+ J.Dvořákovy
V. Jankovský + J. Jindrák
J. Dvořák + J. Řezáč
K. Černovská + J. Kosíková
P. Jalovecká + K. Dubská
B. Tabogová + Ž. Peterková
Dne 14.6. od 17:00 hodin v Ateliéru Prčice žáci znovu prezentovali své město před porotou (M. Jeřábková, A. Valsová, M. Polidarová, J. Muška, P. Janda ), rodiči, kamarády a ostatními diváky a nebyl to vůbec lehký úkol.
Přes drobné projevy nervozity jsme vyslechli překrásné prezentace, kde jsme se dozvěděli mnohé o historii města, zeměpisných údajích, sportovním a kulturním vyžití, přírodních zajímavostech Sedlce–Prčice i nejbližšího okolí.
Vybrat tři nejlepší nebylo snadné.
Výsledky:
1. P. Jalovecká + K. Dubská
2. T. Chocholoušková
3. K. Černovská + J. Kosíková
Ti nejlepší obdrželi z rukou paní starostky krásné ceny – soubory sborníků Český Merán, všichni zúčastnění ještě také volnou vstupenku do kina. Na závěr bychom poděkovali panu Sedláčkovi za to, že nám umožnil využít velmi příjemný prostor v Ateliéru, městu Sedlec-Prčice za hodnotné ceny, všem porotcům, všem divákům, kteří si našli chvilku a v neposlední řadě samotným soutěžícím.


<< zpět