Obrazek?
Úvod Kontakty
Preventivní programy      29.06.15 - 17:50:56


Preventivní programy - 2. pololetí
V rámci projektu Vzdělávání pro zdraví na základních školách byly na naší škole uskutečněny programy zaměřené na primární prevenci. Realizátorem vzdělávacích programů byla Magdaléna, o.p.s. V 7. ročníku se žáci zaměřili na zdravé životní hodnoty a vztahy ve třídě, v 8. ročníku na prevenci rizikového sexuálního chování, partnerské vztahy a na závislosti na činnostech a osobách. 9. ročníky se věnovaly tématům - dopravní výchova (řízení motocyklů a čtyřkolek, agresivní chování na silnicích), návykové látky a zákon. Další aktivitou tohoto projektu bylo vyškolení učitelů v oblasti primární prevence. Školení učitelů: p. uč. Dušková - Kočičí zahrada (prevence 1. - 3. ročník), p. uč. Mašková - Zdravý životní styl, zdravotní výchova a dopravní výchova (prevence 4. - 5. ročník), p. uč. Kabíčková - program Unplugged (6. ročník).
<< zpět