Obrazek?
Úvod Kontakty
Školy ve městě a okolí

Prčická škola
Původně farní je stará nejméně jako sedlecká. První zmínka je z r. 1611, kdy je jmenována při prodeji městečka. Z 18. století jsou známá jména prčických učitelů: Vlach, Musil, Oliva, Neumann. V 90. letech ji navštěvovalo 144 dětí z Prčice a tří přiškolených obcí.
Prčická škola bývala na stejném místě, i když původně jednotřídní a přízemní. V polovině 19.stol. byla budova přestavěna na dnešní patrovou. Koncem století byla postavena druhá škola s dvěma učebnami vedle kostela. To už bla obecná škola pětitřídní se čtyřmi stovkami žáků. Postupný úbytek dětí vedl v r. 1953 k jejímu zrušení. Prčičtí občané se zrušením nesouhlasili a děti začínají do sedlecké školy chodit až 7. září. Alespoň na zimu si vynutili dislokaci jedné první třídy do Prčice. K definivnímu zrušení pak došlo až na začátku 60. let.

Obecná škola v Jetřichovicích
Byla založena majitelem panství dr. Janem Nep. Kaňkou v r. 1839. Nejprve byla vydržována v soukromém domě za řídícího Josefa Makeše. R. 1850 byla vystavěna nová budova a škola rozšířena na dvojtřídní (1872) a trojtřídní (1895).
Do školy tenkrát chodily téměř dvě stovky dětí z 11 osad. Po Makešovi byl řídícím Čeněk Habart, místopisec našeho kraje. Pak začalo ubývat dětí a když byla škola r. 1971 zrušena, navštěvovalo ji 9 žáků.

Obecná škola v Myslkově
Myslkov (též Miskov)byl původně přiškolen k Jesenici, ale pro velkou vzdálenost a špatné cesty byla r. 1819 založena škola v Myslkově. Prvních 40 let se učilo v soukromé chalupě, pak byla postavena nová patrová škola. Jak přibývalo dětí, byla postupně rozšiřována jako dvojtřídní (1877) a trojtřídní (1892. V šedesátých letech dvacátého století za řídícího Františka Rašovského se myslkovská škola slavnou díky pořadu v Čsl. televizi o tělesné výchově na venkovské škole. Když byla po 160 letech zrušena, navštěvovalo ji 15 žáků.

Obecná škola v Kvasejovicích
Byla založena r. 1910 a umístěna v nové budově. Před válkou se stala dvojtřídní, ale už v roce 1945 zase jednotřídní (23 žáků). Když byla v roce 1971 zrušena, navštěvovalo ji pouze 10 dětí.

Obecná škola v Červeném Újezdě
Pochází z 18. století. V 90 letech téhož století ji navštěvuje 68 dětí ze dvou přiškolených obcí. V roce 1842 učí řídící V. Jíša už 94 dětí z 11 přiškolených obcí za 146 zl. ročního služného. Postupně, jak přibývalo dětí, se rozrostla na dvojtřídní (1875) a trojtřídní (1909). V té době byla postavena nová patrová škola. Zrušená byla opět jako jednotřídní v roce 1997.

Obecná škola ve Velkých Heřmanicích
Byla založena jako pobočka arnoštovické školy. Původně byla v soukromém domě č. 25. R. 1902 byla postavena nová patrová budova. Dvojtřídka byla zrušena r. 1962 a celá škola v roce 1965.

Obecná škola v Heřmaničkách
Byla založena r. 1912 rovněž jako pobočka arnoštovické školy. V padesátých letech byla budova školy rozšířena a zavedena dvojtřídní. Od r. 1996 byla opět jednotřídní a v r. 1997 byla zrušena.

Německá soukromá židovská škola v Prčici
Byla provozována v druhé polovině 19. století. V roce 1884 jsou v ní uváděni 24 žáci.

Živnostenská škola pokračovací v Sedlci
Byla zřízena už r. 1890. Jejím úkolem bylo poskytnutí odborného vzdělání pro živnostníky a obchodníky. Správcem byl obvykle řídící učitel. Byla organizována jako škola večerní. Největšího rozmachu dosáhla ve 20. letech 20. století, kdy měla 127 žáků a pobočky pro živnosti oděvní, stavební a mechanicko-technické.

Lidová škola hospodářská v Sedlci
Byla založena r. 1921. Vzala si za cíl vyzbrojit malé zemědělce i čeleď potřebnými vědomostmi. Výuka probíhala v zimě, byla dvouletá a rolníky vzdělávala nejen v odborných předmětech, ale i v obchodní nauce, pojišťovnictví ap. Nejvíce byla navštěvovaná ve 20. letech, kdy měla více než 150 žáků.

zdroj: brožura 50 let ZŠ Sedlec-Prčice