Obrazek?
Úvod Kontakty
Rekonstrukce ŠJ

Koncem června 2011 započala rekonstrukce školní jídelny.
Stavební úpravy vyplývaly především z nových požadavků na provoz a hygienických předpisů na společné stravování. Kompletně byly vyměněny vodovodní a kanalizační rozvody, proběhla kompletní výměna elektroinstalace a vzduchotechniky.
Zásadní proměnou prošla technologická dispozice a vybavení kuchyně.
Kuchyně byla vybavena novým moderním gastro zařízením, odpovídajícím hygienickým předpisům a normám.
Rekonstrukce byla pro všechny časově náročná, vše se muselo stihnout o prázdninách, aby kuchyně mohla 1.září opět zahájit provoz.
Celá akce byla realizována díky dotaci ve výši téměř 8 miliónů Kč, kterou získalo Město Sedlec-Prčice.
Školní kuchyně a jídelna se tak stala moderním zařízením, splňujícím všechny náročné požadavky na provoz stravovacích zařízení.
Další foto viz fotogalerie.