Obrazek?
Úvod Kontakty
Platby příspěvku MŠ

Příspěvek se platí ve dvou splátkách,
tzn. září - prosinec a leden - červen.
Od 1.9.2014
250 Kč za 1 měsíc
140 Kč za měsíc děti s omezenou docházkou

Platby a termíny:
Za období: září - prosinec do 15.9.
Za období: leden - červen do 15.1.
Za předškolní děti se neplatí. Za děti s odloženou školní docházkou se platí 250,-Kč měsíčně.

Možnosti plateb:

1. převodem na účet ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice číslo 0325893329/0800 a variabilní symbol bude složen z poslední číslice daného roku, dále bude číslo třídy MŠ, do které vaše dítě dochází a dále uvedete pořadové číslo vašeho dítěte v seznamu všech dětí třídy, který najdete na nástěnce /01 až 28/. Př. 1106, 1212, 1224. Nebo můžete do poznámky uvést jméno a příjmení dítěte.

2. v hotovosti
v kanceláři ZŠ u p. Polidarové každé ráno do 7,45 hodinPři nezaplacení příspěvku v daných termínech má ředitel právo vyloučit dítě z docházky do MŠ.

Docházku dětí do MŠ na 5 dní v měsíci nebo 4 hodiny denně jste povinni oznámit SSP Sedlčany . Tiskopis o této docházce potvrdíme zde v MŠ.