Obrazek?
Úvod Kontakty
Volba jídel

Školní jídelna nabízí pro žáky a zaměstnance ZŠ 3x týdně (úterý, středa, čtvrtek) možnost výběru ze dvou pokrmů. Všichni strávníci jsou i nadále přihlášeni podle svých požadavků a na tyto dny je jim automaticky přidělen hlavní pokrm č. 1 (Menu I.). V případě zájmu o pokrm č. 2 (Menu II.) musí sami provést patřičnou změnu přes internet nebo ve školní jídelně u terminálu (návod k obsluze je umístěn v jeho blízkosti). Jídelní lístek je k dispozici na týden dopředu na obou místech.
Děti v MŠ mají Menu I.
Provádět změnu ve výběru pokrmů je možné do 13.30 hodin předchozího dne. Pokud změnu neprovedete, je vám automaticky přidělen pokrm č. 1 (Menu I.).
Žádáme rodiče, aby tuto změnu se svými dětmi prodiskutovali a hlavně menším dětem ji vysvětlili. Je nutné, aby výběr prováděli správně a pozorně, protože změna bude závazná. Chceme tak předejít zbytečným neshodám při vlastním výdeji stravy, kdy budeme nuceni řídit se tím druhem pokrmu, který nám ukáže čip.
Jestliže nebude o jeden druh pokrmu dostatečný zájem a objednaný počet porcí bude menší než 20, nebudeme tento pokrm vůbec připravovat a všichni strávníci, kteří budou na tento den přihlášeni, dostanou oběd, který bude převažovat.
Našich strávníků si velice vážíme a snažíme se jim tímto rozšířit nabídku, podle zásad zdravé výživy, hlavně o bezmasé zeleninové pokrmy. Je dobré si uvědomit, jak velký podíl má na celkovém zdraví a kondici člověka pestrá strava a zdravý životní styl. Naším cílem je vést správným směrem všechny strávníky – i děti od útlého věku.
Za ŠJ Monika Šárová