Obrazek?
Úvod Kontakty
Výdej do jídlonosičů

Na základě vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zákona č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je nutné dodržovat:

1. Oběd do jídlonosiče vydáváme pouze
v době od 10.30 do 11.00 h.
2. Po této době vydáváme běžně na talíř.
3. Nevydáváme do sklenic – pouze do nádob určených pro přepravu
potravin – do jídlonosičů.
4. Pokrm je určen k okamžité spotřebě.
5. Kvalitu pokrmu garantujeme pouze při
konzumaci bezprostředně po vydání oběda.Za ŠJ Monika Šárová