Obrazek?
Úvod Kontakty
Platba stravného

Informace:
Stravné se hradí vždy zálohově měsíc předem, např. do konce února na březen.

1. INKASEM – strávník přinese ze své banky souhlas k inkasu, platbu provede škola. Číslo účtu: 100003591/0800

2. PŘEVODEM Z ÚČTU – strávník uhradí částku podle údajů z emailu nebo složenky
prostřednictvím internetového bankovnictví. Číslo účtu: 325893329/0800

3. SLOŽENKOU na poště

4. po dohodě v hotovosti ve ŠJ (dáváme přednost bezhotovostní úhradě)