Obrazek?
Úvod Kontakty
Program "Zdravé zuby"


Program "Zdravé zuby"
Již několik let se žáci naší školy účastní Programu „Zdravé zuby“ podporovaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Jedná se o komplexní preventivní program zubního zdraví, který je určen k výuce na prvním stupni základních škol. Hlavním cílem tohoto programu je důkladná péče o chrup a zlepšení zubního zdraví u dětí a mládeže. Snahou je vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.
Učitelé naší školy zapojují tento program především do předmětů prvouka a přírodověda. Žáci mají k dispozici pracovní listy přiměřené jejich věku, ve kterých postupně plní úkoly. Od vyučujících dále obdrží soutěžní kartičky, které při preventivní prohlídce v zubní ambulanci předloží k potvrzení. Po odeslání této kartičky se mohou zapojit do soutěže o zajímavé a hodnotné ceny.
Škola si uvědomuje důležitost vzdělávat žáky v tomto tématu, nutnost apelovat na pravidelnou prevenční prohlídku a nenechávat tak návštěvu zubního lékaře pouze pro případ, že dítě již něco bolí.


Více informací naleznete na internetových stránkách: http://www.zdravezuby.cz/