Obrazek?
Úvod Kontakty
Projekt Řemeslo očima dětí


Září 2014
Stav dílen na naší základní škole byl velmi zastaralý, celkové vybavení bylo na horizontu životnosti. Vzhledem k tomu, že jsme do našeho Školního vzdělávacího programu zařadili ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce také technické práce, které na naší škole mají dlouhodobou tradici, bylo nutné zmodernizovat školní dílnu. Pracovní stoly nevyhovovaly výškou, ale ani konstrukcí. Židle s opěradlem byla nevhodná pro vybavení dílny z hlediska bezpečnosti, ani výškově neodpovídaly. Vybavení nářadím bylo pouze v nejnutnějším základním provedení (kladivo, kleště, pilník, šroubovák), ani nebylo pro všechny žáky. Zcela chybělo aku nářadí, v dnešní době nezbytné. To bylo příčinou velmi omezených možností, aby se žáci mohli realizovat ve svých nápadech, postupech i ve využití různých materiálů. Proto jsme v loňském školním roce podali pod záštitou MAS Krajiny srdce v Mladé Vožici projekt, který řešil zlepšení stavu prostor školních dílen v ZŠ Sedlec-Prčice. Modernizace dílny byla provedena jako celek. Došlo k výměně pracovních stolů, židlí a vybavení dílny moderním nářadím. Kompletní projekt byl pro nás finančně náročný, a proto získání finančních prostředků na realizaci z dotace z Programu rozvoje venkova znamenalo pro nás velkou pomoc. Projekt byl pro nás natolik důležitý, že jsme řešili dofinancování i z vlastních finančních zdrojů se souhlasem zřizovatele.


Duben 2014
Ve spolupráci s občanským sdružením MAS Krajina srdce připravujeme projekt na vybavení školní dílny. Cílem tohoto projektu je podněcovat vlastní aktivitu a tvořivost žáků a jejich zájem o zkoumání možností technického vzdělávání a poznávání různých řemesel s orientací nejen na zájmové aktivity, ale především na budoucí směřování žáků při volbě povolání. V současné době nejsou tyto typy povolání v popředí zájmu, v mnoha případech si děti ani neuvědomují jejich existenci a celospolečenskou důležitost. Díky projektu se s možnostmi budoucího uplatnění seznámí a zároveň upevní svůj vztah k rukodělným činnostem a tradicím řemeslné výroby.
Plánujeme vybavit dílnu novými pracovními stoly a židlemi. Každé pracovní místo by mělo být vybaveno také aku nářadím.
Finanční náklady tohoto projektu jsou 200 000 Kč, z toho je 35% spoluúčast školy.