Obrazek?
Úvod Kontakty
EU peníze školám


Naše škola se zapojila do projektu EU peníze školám, který je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OP VK). Jeho cílem je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
Naše škola si vybrala šablony z těchto klíčových oblastí:
- čtenářská a informační gramotnost
- využívání ICT
- přírodní vědy
- finanční gramotnost
Vytvořené šablony jsou přístupné na PC ve sborovně školy (1.patro).