Obrazek?
Úvod Kontakty
Kufřík Tajemství vody


Společnost Veolia Voda České republiky poskytla naší škole jako sponzorský dar unikátní výukovou pomůcku s názvem "Kufřík Tajemství vody". Jde o malou přenosnou laboratoř, která umožňuje dětem na ZŠ objevit vlastnosti vody, pochopit a vyzkoušet si v praxi proces úpravy a čištění vody. Cílem učební pomůcky je probudit v dítěti zájem o přírodní bohatství Země a rozvinout vztah k základní složce přírody - vodě - a uvědomit si její nedostatek v mnoha částech světa. Čtvrťáci si mohli v posledním týdnu měsíce února pomůcku vyzkoušet a v několika hodinách ve skupinách prováděli pokusy. Výsledky svých objevů zapisovali do deníku a s nadšením prováděli dle pokynů učitelky své badatelské výzkumy.