Obrazek?
Úvod Kontakty
Počty žáků a zaměstnanců

Počet žáků:
Celkový plánovaný počet k 31.8. 2014 ...... 239 žáků
Celkový počet chlapců ……………… 119
Celkový počet dívek …………………. 120
Počet žáků na 1. st. …………………... 130
Počet žáků na 2. st…………………… . 109
Počet žáků 1. třídy ……………………. 23
Počet žáků MŠ – 4 oddělení …………… 111
Počet tříd ŠD ………………………….. 2 (50 dětí)
Počet tříd ZŠ…………………………… 10 ( pouze 2 deváté třídy)
Celkový počet zaměstnanců …………….. 40 / z toho 3 muži/
Počet učitelů ZŠ ………………………... 15
Počet vychovatelů při ZŠ – ŠD ………..... 2
Počet učitelek v MŠ………………........... 8
Počet uklízeček v ZŠ…………………….. 3
Školník ………………………………….. 1
Počet uklízeček/svačinářek/ v MŠ………... 4
Počet kuchařek při ZŠ …………………... 6
Účetní ………………………………….... 1