Obrazek?
Úvod Kontakty
Zateplení budovy ZŠ1.3.2014 byla předaná rekonstrukce budovy základní školy - výměna oken a zateplení pláště budovy v celkové hodnotě 13 979 250 Kč.
Předpokládáme, že se zateplení pozitivně projeví ve spotřebě plynu, protože energie jsou největší položkou rozpočtu školy. Nahoře jsou fotky - vlevo před rekonstrukcí a vpravo po zateplení.
foto z akce