Obrazek?
Úvod Kontakty
Rekonstrukce MŠ

V červnu 2014 byla dokončena rekonstrukce mateřské školy.

Objekt mateřské školy v Sedlci-Prčici byl postaven v letech 1978 - 1979 v akci "Z" s tím, že budova byla řešena jako montovaná stavba s životností cca 20 let. Vzhledem k použitým materiálům a povětrnostním podmínkám v lokalitě byl stav objektu více než kritický, docházelo k velkým ztrátám energie.
Město Sedlec-Prčice podalo projekt na celkovou rekonstrukci MŠ a získalo finance ze dvou dotačních zdrojů. Jednu dotaci ve výši 5 591 525 Kč přiznala Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, druhou mimořádnou dotaci poskytl Krajský úřad Středočeského kraje ve výši 5 miliónů Kč. Město Sedlec-Prčice se také finančně podílelo.
Zhotovitelská firma S-B, s.r.o. Sedlčany předala v červenci 2013 první 3 pavilony, které se nacházejí ve středové části objektu. V srpnu proběhla dílčí kolaudace předané části stavby a od září tato část zrekonstruovaného objektu opět sloužila dětem.
V další etapě byly dokončeny další 2 pavilony, a to včetně venkovních herních prvků (houpačky, autíčka na pružinách, skluzavka). Mateřská škola byla nově moderně zařízena, ve vybavení jsou 2 interaktivní tabule s výukovým softwarem, počítače, televize, přehrávače a mnohé další didaktické pomůcky. Vše slouží ke zkvalitnění předškolního vzdělávání.