Obrazek?
Úvod Kontakty
Školní družinaČinnost školní družiny jako prvku zájmového vzdělávání je propojena ve velké míře s prací žáků při vyučování. Vychovatelé se seznámili s cíli školního vzdělávacího programu a aktivně se v rámci jednotlivých pracovních skupin zapojili do úprav tohoto programu. K propojování dochází zejména při realizaci projektového vyučování.

Je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování a slouží jako služba rodičům. Není pokračováním školního vyučování ani ho nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Současné pedagogické zajištění: 1 vychovatelka a 1 vychovatel. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování. ŠD tvoří dvě oddělení, která mají samostatné herny. Provoz ŠD se řídí vnitřním řádem ŠD, poplatky se řídí směrnicí o ŠD.