Obrazek?
Úvod Kontakty
Informace o škole

Název školy
Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice
Adresa:
Školní 160
257 91 Sedlec-Prčice

IČO: 70988145
REDIZO: 600042111

Číslo účtu: 325893329/0800 Česká spořitelna Sedlec-Prčice
Datová schránka: j7imhfp

Zřizovatel:
Město Sedlec-Prčice
nám. 7.května 62
257 91 Sedlec-Prčice

Škola je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze,oddíl Pr, vložka 362, dne 27.2.2003

Ředitel školy:
Mgr. Jaroslav Muška

Zástupce ředitele školy:
Mgr. Miroslava Polidarová

Vedoucí učitelka MŠ:
Jitka Sládková

Vedoucí školní družiny:
Miluše Sládková

Vedoucí školní jídelny:
Monika Šárová