Dokumenty pro ZŠ+MŠ

Žádosti a formuláře


Dotazník k zápisu do 1. třídy

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o vystavení náhradního vysvědčení

Žádost o přijetí do ŠD

Žádost o přijetí do MŠ

Žádost o uvolnění dítěte z vyučování

Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Žádost o předčasné přijetí dítěte do 1. ročníku

Žádost o přestup žáka z jiné školy

Žádost o odhlášení z MŠ

Přihláška ke stravování v MŠ

Oznámení a rozhodnutí


Pololetní prázdniny (1. 2. 2019)

Ředitelské volno (3. 1. a 4. 1. 2019)

Výběrové řízení na místo vedoucí školní jídelny

Podzimní prázdniny (29. - 30. 10. 2018)

Informace o zpracování osobních údajů

Opatření proti chřipkové nákaze

Platba příspěvku MŠ

Informace o stravování pro 1. ročníky


Výroční zprávy, inspekční zprávy, rozpočtové plány


Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočtový plán - výhled na 2019-2020

Výroční zpráva 2015-16

Výroční zpráva 2014-15

Výroční zpráva 2013-14

Výroční zpráva 2012-13

Inspekční zpráva 2011

Inspekční zpráva 2016-17