Dokumenty pro ZŠ+MŠ

Žádosti a formuláře


Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. ročník

Žádost o přijetí do MŠ

Žádost o odklad povinné školní docházky

Dotazník k zápisu do 1. třídy

Žádost o vystavení náhradního vysvědčení

Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Žádost o předčasné přijetí dítěte do 1. ročníku

Žádost o přestup žáka z jiné školy

Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o odhlášení z MŠ

Přihláška ke stravování v MŠ

Oznámení a rozhodnutí


Pololetní a jarní prázdniny 2020

Vánoční prázdniny 2019-20

Podzimní prázdniny 2019

Organizace školního roku 2019-20

Souhlasy ve školství - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o stravování pro 1. ročníky

Výroční zprávy, inspekční zprávy, rozpočtové plány


Návrh rozpočtu na rok 2020

Rozpočtový plán - výhled na 2021-2022

Výroční zpráva 2017-18

Výroční zpráva 2016-17

Výroční zpráva 2015-16

Výroční zpráva 2014-15

Výroční zpráva 2013-14

Výroční zpráva 2012-13

Inspekční zpráva 2011

Inspekční zpráva 2016-17