ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice
ZŠ a MŠ

Poradenské pracoviště

Cílem poradenského pracoviště je poskytovat žákům a jejich rodičům poradenské služby, a to především následujících oblastech

  • Prevence školní neúspěšnosti (včetně záškoláctví)
  • Primární prevence rizikového chování
  • Kariérové poradenství
  • Odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním)
  • Péče o vzdělávání nadaných žáků
  • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • Metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Výchovný poradce - Mgr. Jolana Chvílová

Burzy škol 2022-23

BURZY SŠ 2022 - 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 391,19 kB

Informace k přijímacímu řízení na SŠ (MŠMT)

Informace k přijímacímu řízení na SŠ (MŠMT).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 335,08 kB

Přijímací řízení 2022-2023 na SŠ

Přijímací řízení 2022-2023 na SŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,92 kB

Speciální pedagog - Mgr. Jolana Chvílová

Reedukace žáků

Reedukace žáků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 175,32 kB

Doporučená literatura pro reedukaci

Doporučená literatura pro reedukaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 180,86 kB

Školní metodik prevence - Mgr. Michaela Mrvecová

Konzultační hodiny PP

Konzultační hodiny jednotlivých pracovníků ŠPP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 408,59 kB