ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice
ZŠ a MŠ

V pondělí 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno. ZŠ a ŠD jsou uzavřeny. V provozu zůstává MŠ a ŠJ.

Poradenské pracoviště

Cílem poradenského pracoviště je poskytovat žákům a jejich rodičům poradenské služby, a to především následujících oblastech

  • Prevence školní neúspěšnosti (včetně záškoláctví)
  • Primární prevence rizikového chování
  • Kariérové poradenství
  • Odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním)
  • Péče o vzdělávání nadaných žáků
  • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • Metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Výchovný poradce - Mgr. Jolana Chvílová

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy

006_PZ_metodicke_shrnuti_aktualit.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 933,1 kB

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací řízení 2020-2021 na SŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 200,14 kB

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

2020_celkova informace_prijimaci rizeni SŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 325,42 kB

Důležité kontakty

Důležité kontakty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 184,96 kB

Speciální pedagog - Mgr. Jolana Chvílová

Reedukace žáků

Reedukace žáků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 175,32 kB

Doporučená literatura pro reedukaci

Doporučená literatura pro reedukaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 180,86 kB

Školní metodik prevence - Ing. Petra Ratajová

Program Unplugged - 6. ročník

Uplugged.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 331,75 kB