ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice
ZŠ a MŠ

Na základě vydaného opatření MŠMT se obnovuje od 30. listopadu 2020 prezenční výuka pro žáky 1. stupně a žáky 9. ročníku. Zbylé třídy se budou po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. V pondělí 30. 11. začne prezenčně 6. A a 8. ročník (distančně 6. B a 7. ročník). V provozu bude ŠD  i ŠJ.

 

 

Kroužek řečové výchovy

Řečová výchova se koná každý týden v pondělí od 7:00 do 7:45 hodin, záleží na domluvě rodiče a vyučující. Jeho činnost je zaměřena na reedukaci vadně vyslovovaných hlásek, artikulační cvičení, rozvoj grafomotoriky, rozvoj slovní zásoby, rytmizace, dechová cvičení, rozvoj myšlení a paměti, sluchová cvičení. Kroužek probíhá v kabinetu speciální pedagogiky (2. patro proti schodišti). Na první schůzku si přineste sešit a poplatek 150 Kč na 1. pololetí.

Mgr. Jolana Chvílová

Doba konání: Pondělí 7:00 - 7:45 (dle domluvy)
Místo konání: Kabinet speciální pedagogiky ve 2. patře

Napište mi