ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice
ZŠ a MŠ

Od 1. 3. 2021 je uzavřena základní a mateřská škola. Žáci 1. a 2. ročníků přecházejí na distanční výuku, žáci 3. - 9. ročníků nadále pokračují v distanční výuce. V provozu zůstává ŠJ, vaříme pro cizí strávníky a pro žáky, kteří využívají dotovaný oběd. Výdej oběda pouze u výdejního okénka a do jídlonosičů. Od středy 3. 3. 2021 je otevřeno 1 oddělení MŠ pro péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému.

Kroužek řečové výchovy

Řečová výchova se koná každý týden v pondělí od 7:00 do 7:45 hodin, záleží na domluvě rodiče a vyučující. Jeho činnost je zaměřena na reedukaci vadně vyslovovaných hlásek, artikulační cvičení, rozvoj grafomotoriky, rozvoj slovní zásoby, rytmizace, dechová cvičení, rozvoj myšlení a paměti, sluchová cvičení. Kroužek probíhá v kabinetu speciální pedagogiky (2. patro proti schodišti). Na první schůzku si přineste sešit a poplatek 150 Kč na 1. pololetí.

Mgr. Jolana Chvílová

Doba konání: Pondělí 7:00 - 7:45 (dle domluvy)
Místo konání: Kabinet speciální pedagogiky ve 2. patře

Napište mi