ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice
ZŠ a MŠ

V pondělí 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno. ZŠ a ŠD jsou uzavřeny. V provozu zůstává MŠ a ŠJ.

Literárně-dramatický kroužek

Literárně - dramatický kroužek bude probíhat ve čtvrtek od 13:30 hod. do 14:15 hod.

Je určen žákům 2. - 6. třídy. Cílem kroužku je hravou a zábavnou formou rozvíjet řečové a pohybové dovednosti, pozitivní vztah ke knihám, mluvenému slovu a divadlu. Náplní našich setkání bude dramatika, četba, poslech, výtvarné činnosti a prezentace činností při komunitních setkáních.

 

Mgr. Marta Mašková

Doba konání: Čtvrtek 13:30 - 14:15
Místo konání: třída, KS

Napište mi