ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice
ZŠ a MŠ

Od 1. 3. 2021 je uzavřena základní a mateřská škola. Žáci 1. a 2. ročníků přecházejí na distanční výuku, žáci 3. - 9. ročníků nadále pokračují v distanční výuce. V provozu zůstává ŠJ, vaříme pro cizí strávníky a pro žáky, kteří využívají dotovaný oběd. Výdej oběda pouze u výdejního okénka a do jídlonosičů. Od středy 3. 3. 2021 je otevřeno 1 oddělení MŠ pro péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému.

Literárně-dramatický kroužek

Dramatický kroužek se koná každý týden v pátek od 12:30 do 14:00 hodin. Jeho činnost je zaměřena  na ztvárnění pohádek, recitaci, výrobu kulis a kostýmů, na přípravu kulturních vystoupení. S tím, co se děti v kroužku naučí, pak během roku vystoupí před veřejností. Mezi tradiční akce patří Vítání sv. Martina, rozsvěcení vánočních stromů na náměstí v Sedlci-Prčici a účast v recitační soutěži. Vyvrcholením práce kroužku pak bývá v měsíci červnu vystoupení pro veřejnost.

Mgr. Marta Mašková

Doba konání: Pátek 12:30 - 14:00
Místo konání:

Napište mi