ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice
ZŠ a MŠ

O mateřské škole

V naší MŠ pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Příroda od podzimu do léta“. Osm kvalifikovaných učitelek se snaží pochopit a rozvíjet osobnost každého dítěte v kolektivu složeného z přibližně stejně starých dětí.

Základní informace

Většinu informací předávají rodičům učitelky jednotlivých tříd osobně, přesto je možné základní informace vyhledat na nástěnkách v šatně dětí a na webových stránkách školky v dokumentech. Domluvme se na všem, co je pro dítě důležité a těšme se na společnou radost z dětí!

Každé dítě je jiné, ale všechny musí spolu se vstupem do MŠ vyřešit spoustu problémů a úkolů, aby mohly zůstat poprvé delší dobu samy bez rodičů, jinde než doma a přitom byly spokojené a cítily se bezpečně. Je proto důležité, aby ještě než rodiče dají své děti do školky seznámili se školním řádem MŠ; najdete jej v šatně na nástěnce a také v dokumentech na webu školy.

Platba příspěvku MŠ

Na základě rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy mají rodiče povinnost platit celý školní rok příspěvek na provoz MŠ. Při nezaplacení příspěvků a stravného může být dítěti ukončena docházka do MŠ.

Výše poplatku za 1 měsíc činí 300 Kč . Za pobyt dětí v MŠ o prázdninách se platí předem 80 Kč za každé dítě na týden.

Platbu příspěvku můžete provést převodem na účet ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice 

  • číslo účtu: 0325893329/0800
  • variabilní symbol složte z poslední číslice daného roku, čísla třídy MŠ, do které vaše dítě dochází a pořadového čísla vašeho dítěte v seznamu třídy. Nebo do poznámky uveďte jméno a příjmení  Vašeho dítěte.

Platbu můžete takto provést v hotovosti, a to v kanceláři základní školy každé ráno do 7:45.

Stravné

V MŠ nabízíme dva druhy stravného

  • MŠ do 6 let: 42 Kč - polodenní, 55 Kč - celodenní
  • MŠ starší: 44 Kč - polodenní, 57 Kč - celodenní

Podrobné informace o stravě naleznete v sekci jídelna na vlastní stránce základní školy.

Jídelníček naleznete v šatně dětí a na webu školy na stránce základní školy v sekci jídelna.

Do MŠ si děti nenosí žádné jídlo a pití. Bývá zvykem přinést ostatním dětem sladkost při narozeninách a svátku, ale není to povinnost. 

Rekonstrukce MŠ

V červnu 2014 byla úspěšně dokončena rekonstrukce mateřské školy. Objekt mateřské školky ve městě Sedlci-Prčici byl postaven v letech 1978 - 1979 v tzv. akci „Z“ s tím, že budova byla řešena jako montovaná stavba s životností na 20 let. Vzhledem k použitým materiálům a povětrnostním podmínkám v lokalitě byl stav objektu více než kritický a docházelo k velkým ztrátám energie.

Město Sedlec-Prčice proto podalo projekt na celkovou rekonstrukci MŠ a získalo finance ze dvou dotačních zdrojů. Jednu dotaci ve výši 5 591 525 Kč přiznala Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, druhou poskytl Krajský úřad Středočeského kraje , a to ve výši 5 miliónů Kč. Město Sedlec-Prčice se také finančně podílelo.

Zhotovitelská firma S-B, s.r.o., Sedlčany předala v červenci 2013 první 3 pavilony a v srpnu proběhla dílčí kolaudace předané části stavby a od září tato část zrekonstruovaného objektu opět sloužila dětem.

V následující etapě byly dokončeny další dva pavilony, a to včetně venkovních herních prvků (houpačky, autíčka na pružinách, skluzavka).

Mateřská škola byla nově moderně zařízena, ve vybavení jsou 2 interaktivní tabule s výukovým softwarem, počítače, televize, přehrávače a mnohé další didaktické pomůcky. Vše slouží ke zkvalitnění předškolního vzdělávání.

Mateřská škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Školní 160, 257 91
Sedlec-Prčice

E-mail:
zssedlecprcice@centrum.cz

Tel.: 731 615 638,
731 615 639 - ZŠ

731 008 823 - ŠD

731 651 472 -

737 563 868 - ŠJ

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol