ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice
ZŠ a MŠ

Detaily třídy

Do této třídy dochází děti ve věku 5 - 6 let a děti s odkladem školní docházky. V této třídě se vzdělávací nabídka obohacuje a rozšiřuje, nabízené činnosti a aktivity jsou zaměřeny na přípravu dětí pro úspěšný vstup do ZŠ. Za důležité považujeme děti rozvíjet ve všech oblastech vzdělávání. U dětí rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku, rozumové dovednosti, řeč, jednání, chování, talent , respektujeme potřebu individuální péče. Uplatňujeme formy individuální práce, skupinové práce, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti.