ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice
ZŠ a MŠ

O škole

Nově zrekonstruovaná budova naší ZŠ se nachází v malebné krajině Českého Meránu na okraji města Sedlec-Prčice. Žáci se vzdělávají podle ŠVP Spolu za poznáním a věděním. Výuka 320 žáků probíhá v devíti ročnících. Pedagogický kolektiv je připraven pomoci dětem v jejich vzdělávání ve všech oblastech.
Pojďme tedy společně poznávat přírodu, společnost, kamarády, ale také sami sebe!

Naše škola má moderní technické zázemí. Výuka probíhá v deseti kmenových učebnách, dále škola disponuje odbornými učebnami - 2 počítačové učebny, pracovny s interaktivní tabulí, jazyková učebna, multimediální pracovna, učebna chemie a fyziky s chemickou laboratoří, učebna přírodopisu, výtvarná a hudební pracovna a učebna pro ambulantní dyslektický nácvik. Žáci mohou využít i venkovní učebnu. Budova školy zaujme svou nápaditou výzdobou.

Škola nabízí ideální podmínky pro sport a tělovýchovu (dobře vybavená tělocvična, posilovna, venkovní sportovní areál) a pro umělecký rozvoj (vlastní kulturní sál, který je nově zrekonstruovaný). Pracovní činnosti, ale také zájmové kroužky probíhají v nově vybudované cvičné kuchyňce a zrenovovaných školních dílnách, dále pak na školních pozemcích se skleníkem. Součástí školy je i školní družina, která využívá pro svoji činnost dvě herny.

Žáci tak mají ideální podmínky pro všestranný rozvoj vzdělávání. V rámci ŠVP s názvem Spolu za poznáním a věděním se na naší škole zaměřujeme na výuku jazyků, matematiky, informatiky, přírodních věd, praktických činností i sportu. Po vyučování mají žáci možnost navštěvovat celou řadu zájmových kroužků a tím dále rozvíjet své nadání. Škola si váží jakékoli pomoci ze strany rodičů i široké veřejnosti. Oceňuje vzájemnou komunikaci a respekt ve vztazích mezi žáky, učiteli a rodiči.

Historie

První část historie škol v našem městě končí tragickou událostí 7. 5. 1945 - zničením školy, o které říkáme, že byla stará. Je paradoxem, že tato školní budova sloužila svému účelu necelých čtyřicet let a ta, které říkáme nová, má za sebou již 61 let. 12. 9. 1949 byla slavnostně otevřena východní část nové školní budovy a předána svému účelu. Při škole bylo zřízeno tzv. technické středisko - byly vybaveny dílny pro práci se dřevem a kovem, fotolaboratoř, chemická laboratoř a pořízen tkalcovský stav. V novém východním úseku školy byla 17. 5. 1950 otevřena mateřská škola s celodenní péčí. V roce 1980 byly otevřeny 4 pavilony nové MŠ. Při stavbě školy bylo dodatečně zjištěno, že v projektu nebylo pamatováno na větší shromažďovací místnost. Třídy byly většinou pro 30 žáků (s výjimkou kreslírny a pracovny fyziky). Podařilo se dodatečně získat povolení ke stavbě shromažďovacího sálu, kde mělo být i dětské divadlo. Jelikož v Sedlci ani v Prčici nebyl kulturní sál, byl tento shromažďovací sál přizpůsoben tak, aby mohl sloužit i pro kulturní využití veřejnosti. Byl slavnostně otevřen 21. 2. 1953 Jiráskovou Lucernou a byl hojně využíván Ochotnickým spolkem. Třetí úsek školy byl dokončen v roce 1951. V těchto letech se počet žáků ve škole pohyboval kolem 600 (některé třídy měly i dvě pobočky). Počet žáků ve třídách se však během roku často měnil. Zásluhu na tom měly nově vznikající Státní statky, kde se hodně střídali zaměstnanci s větším počtem dětí. Rok 1960 přináší mnohé změny v souvislosti s vydáním nové ústavy. 

Podle nového uspořádání krajů a okresů spadáme nově pod okres Benešov. Změny zasahují také školství. Opět je zavedena devítiletá střední škola, která se o rok později přejmenovává na Základní devítiletou školu (ZDŠ). Všichni žáci dostávají od státu zdarma potřebné učebnice a školní potřeby. Definitivně se slučuje poslední třída umístěná v Prčici se školou v Sedlci, protože její budova je přidána nově vzniklé zemědělské učňovské škole. Školní hřiště se přesouvá na západní část budovy, je odděleno od školní zahrady plotem a jeho součástí je i zbudovaná překážková dráha. Pro zvláštní školu byly dány k dispozici 2 třídy. Pod samostatným řízením pracovaly učitelky od r. 1963 do r. 1997, kdy byla správa přiřazena ZŠ pod názvem speciální třídy.

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
2
29
2
30
1
31
4
1 2
3 4 5
2
6
2
7
1
8 9
10
1
11
2
12
3
13
1
14
1
15 16
17
2
18
2
19
2
20
3
21
3
22
1
23
24 25
2
26 27
1
28
1
29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Školní 160, 257 91
Sedlec-Prčice

E-mail:
zssedlecprcice@centrum.cz

Tel.: 731 615 638,
731 615 639 - ZŠ

731 008 823 - ŠD

731 651 472 -

737 563 868 - ŠJ

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol