ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice
ZŠ a MŠ

Na základě vydaného opatření MŠMT se obnovuje od 30. listopadu 2020 prezenční výuka pro žáky 1. stupně a žáky 9. ročníku. Zbylé třídy se budou po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. V pondělí 30. 11. začne prezenčně 6. A a 8. ročník (distančně 6. B a 7. ročník). V provozu bude ŠD  i ŠJ.

 

 

Myslivecký kroužek

Myslivecký kroužek Sedlec-Prčice

Snažíme se vzdělávat děti v oblasti myslivosti a ochrany přírody. Pomocí besed, vyprávění, vycházek, her v terénu, výjezdů na různé akce, které jsou zaměřené na myslivost či přírodu se snažíme vést děti k tomu, aby udržovaly to, co je na myslivosti nejkrásnější - tradice, chov a péče o zvěř a především vztah k přírodě, jako k něčemu, co nás převyšuje. Na kroužku se mohou (větší) děti setkat se 4 vedoucími. Každý z nás má oblast, které se při kroužku více věnuje (zoologie, kynologie, střelectví, dendrologie, chov a péče o zvěř, lovectví, právo, tradice, ochrana přírody). Na kroužku se děti také mohou setkávat s našimi čtyřnohými parťáky.

Tento kroužek není kroužkem ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice, naše škola s Mysliveckým kroužkem Sedlec-Prčice spolupracuje, třeba poskytnutím zázemí a propagací.

Kroužek je pro žáky zdarma.

Mgr. Iveta Dušková

Doba konání: Pondělí (MŠ - 1. ročník) jednou za 14 dní 15:30 - 17:00
                          Čtvrtek (2. - 9. ročník) 16:00 - 17:30
Místo konání: Třída ve 2. patře ZŠ (...v lese)

Napište mi