ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice
ZŠ a MŠ

Detaily třídy

Do této třídy docházejí děti ve věku 4 - 5 let. Získávají spoustu dovedností, které uplatní v běžném životě - sebeobsluha při oblékání, stolování, výběr hry. Komunikují více s kamarády, učí se řešit běžné spory domluvou. Snaží se dodržovat společně vytvořená pravidla třídy, vzájemně si pomáhat.