ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice
ZŠ a MŠ

Třídní učitel

Třídní učitel: Mgr. Lenka Zburníková
Předmět: Matematika, Přírodopis, Vlastivěda, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Výtvarná výchova
Kabinet: Kabinet fyziky v 1. patře
Konzultační hodiny: Úterý 7:45 - 8:30

E-mail: zburnikova.l@zssedlec-prcice.cz

Napište mi