ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice
Sedlec - Prčice
ZŠ a MŠ

Třídní učitel

Třídní učitel: Mgr. Jana Kabíčková
Předmět: Český jazyk, Německý jazyk, Výtvarná výchova
Kabinet: Kabinet českého jazyka ve 2. patře
Konzultační hodiny: Středa 8:40 - 9:25

E-mail: kabickova.j@zssedlec-prcice.cz

Napište mi